Το πρωτοποριακό Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων Eurolife, είναι αντίστοιχο ενός πολύ-επιχειρησιακού Ταμείου Προνοίας, με επιπλέον καινοτόμα χαρακτηριστικά και με καλύτερα αναμενόμενα αποτελέσματα λόγω της εξειδίκευσης που διαθέτει η Εταιρεία στον τομέα αυτό.

 

sdsdsd

 

Ευελιξία και Εξειδίκευση Σχεδίου

•Υπάρχει πλήρης ευελιξία στον κάθε εργοδότη και εργαζόμενο να διαμορφώσουν το Σχέδιο τους, προσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά του, όπως για παράδειγμα τα κριτήρια ένταξης, το ύψος των συνεισφορών από το κάθε μέρος κ.ά.  
•Η συνεισφορά των εργοδοτών είναι προαιρετική και μπορεί να μεταβάλλεται.
•Ο κάθε εργαζόμενος διατηρεί τον δικό του Συνταξιοδοτικό Λογαριασμό, έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί την επενδυτική του επιλογή χωρίς την ανάγκη ύπαρξης διαχειριστικής επιτροπής και ενιαίας επενδυτικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, επωφελείται τα φορολογικά οφέλη που ισχύουν και στα Ταμεία Προνοίας.
•Η EuroLife προσφέρει ευελιξία κινήσεων στο κάθε μέλος, ώστε να κάνει τη δική του προσωπική επενδυτική επιλογή. 
•Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύουν και να επενδύουν, με τρόπο που να είναι κατάλληλος για το δικό τους προσωπικό προφίλ ρίσκου, όπως αυτό μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
•Η EuroLife αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη διαχείριση του Σχεδίου, των λογαριασμών και των επενδύσεων. 

 

Untitledcxcx

 

Γιατί με τη Eurolife

•Η EuroLife εξυπηρετεί πέραν από 300 εταιρικούς πελάτες και ως Εταιρεία διαχειρίζεται αποτελεσματικά πάνω από €400 εκατ.
•Μαζί μας, η διακυβέρνηση και η ευθύνη της διαχείρισης ανατίθεται σε ειδικούς του κλάδου που διαθέτουν μακρόχρονη τεχνογνωσία, εμπειρία, εξειδίκευση και επαγγελματισμό. 
•Διαθέτουμε μια αποδεδειγμένα επιτυχημένη επενδυτική στρατηγική, σε συνεργασία με διεθνούς φήμης συνεργάτες, στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. 
•Διαθέτουμε επίσης σύγχρονη τεχνολογία και εξειδίκευση, που δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του Σχεδίου να αποκτήσουν άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση.

rerer

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 80008880

eurolife