Η εκπομπή ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΓΕΥΣΕΙΣ, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά, με ανανεωμένο υλικό, ιδέες και νέους συνεργάτες που θα μας ταξιδέψουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς, μέσω της γαστρονομίας. Φέτος ξεναγοί μας θα είναι ο γνωστός σεφ Άκης Πετρετζίδης, η επιτυχημένη παρουσιάστρια και συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής Tonia Buxton και η δημοσιογράφος Σύλια Ιωαννίδου. 
 

lorida1

 

 
 
Οι ΓΕΥΣΕΙΣ που αναδύονται από ΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑ παρουσιάζουν παραδοσιακές, και όχι μόνο συνταγές  από χώρες μακρινές αλλά και γειτονικές και αναζητούν επιρροές που έχει δεχθεί η γαστρονομία της Κύπρου μέσα από την καθημερινή παρουσία τους και αλληλεπίδραση στις τοπικές κοινωνίες.  
 
Πως η γαστρονομία μπορεί να ενημερώσει για τη συνύπαρξη των πολιτισμών;
 
Η γαστρονομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός πολιτισμού, και μέσα από την παρουσίαση συνταγών, το κυπριακό κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον τρόπο παρασκευής διαφόρων εδεσμάτων ή/και ροφημάτων, μαθαίνοντας παράλληλα για τις γαστρονομικές συνήθειες και παραδόσεις γύρω από αυτές. Ειδικότερα, η εκπομπή αναδεικνύει την συνύπαρξη των διαφορετικών πολιτισμών μέσα από την μαγειρική.
 
Το ευρύτερο κοινό (ανεξαρτήτως πολιτισμικού και πολιτιστικού υπόβαθρου) αποκτά γνώσεις σχετικές με την παρασκευή εδεσμάτων, ενώ παράλληλα ενημερώνεται για τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα των χωρών από όπου προέρχονται οι συνταγές. Απώτερος στόχος είναι να ενισχυθεί το αίσθημα του σεβασμού των διαφορετικών πολιτισμών και να αναδειχθούν τα αισθήματα αλληλοσεβασμού και πολιτισμικής επάρκειας.
 
Ταυτότητα και Φαγητό
 
Δρ. Δέσποινα Κοχλιού
Λέκτορας Κοινωνικής Εργασίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 
Οι ιδέες της πολιτιστικής διαφορετικότητας και της ταυτότητας βρίσκονται στην επικαιρότητα τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς η παγκοσμιοποίηση και η ραγδαία πρόσβαση στην πληροφόρηση και στη γνώση έχουν καταστήσει τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των λαών όλο και πιο συχνές. Ιδιαίτερα, όμως, στην Ευρώπη η συζήτηση εντείνεται κυρίως μέσω των ιδιαίτερα αυξημένων μεταναστευτικών ροών που επηρεάζουν τους αυτόχθονους  και της πολιτικής πίεσης που ασκείται για τον έλεγχο αυτών, ώστε να μην καταστούν επικίνδυνες.
 
Η διαχείριση της εθνικής και πολιτιστικής διαφορετικότητας και ετερογένειας μεταξύ της κοινωνίας υποδοχής και των μεταναστών αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη πρόκληση στην οποία  θα πρέπει η Ευρώπη να ανταποκριθεί με επιτυχία για να αποφευχθούν απειλητικά για το μέλλον φαινόμενα, όπως η περιθωριοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Η συζήτηση για το αντιληπτό κόστος και τα οφέλη της πολιτιστικής πολυμορφίας είναι ήδη έντονη. Αυτό για παράδειγμα απεικονίζεται στη Γαλλία, όπου συζητήθηκε αρκετά το θέμα για τη χρήση του ισλαμικού πέπλου και της μπούρκα, γεγονός το οποίο τόνωσε με τη σειρά του έναν δημόσιο διάλογο σχετικά με τη γαλλική εθνική ταυτότητα.
 
Ομοίως, η πρόσφατη ψήφος στην Ελβετία κατά της κατασκευής μουσουλμανικών τεμενών δείχνει σαφώς πώς  έντονα επιχειρήματα σχετικά με την εθνική και θρησκευτική ταυτότητα κατέστησαν σημαντικά στην Ευρωπαϊκή πολιτική.
 
Η πολιτιστική ετερογένεια μεταξύ των λαών προάγει την πολιτιστική κληρονομιά και αναδεικνύει νέους πυλώνες σύγκλισης μεταξύ των κοινωνιών υποδοχής και των μεταναστών.
 
Διάφορες ατομικές, πολιτιστικές, ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές επιρροές διαμορφώνουν τις διατροφικές μας επιλογές. Οι επιλογές τροφίμων μας, όπως και διάφορες άλλες πολιτιστικές εκφράσεις και πρακτικές, προσφέρουν πληροφορίες για το πώς παρουσιάζουμε τον εαυτό μας, διαμορφώνουμε την ταυτότητά μας, ορίζουμε την ιδιότητα μέλους μας σε μια ομάδα και εκφράζουμε την απόσταση μας από άλλους. Οι αλλαγές στις προτιμήσεις του φαγητού μπορεί επίσης να αντανακλούν αλλαγές στις ευρύτερες πολιτισμικές αντιλήψεις και πρακτικές.
 
Το φαγητό είναι κάτι περισσότερο από μια βασική πηγή θρεπτικών συστατικών. Είναι επίσης ένα βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας και κεντρικό στοιχείο της αίσθησης της ταυτότητάς μας. Οι ταυτότητες, ωστόσο, δεν είναι σταθερές κοινωνικές δομές, αλλά κατασκευάζονται και ανακατασκευάζονται μέσα σε συγκεκριμένους κοινωνικούς σχηματισμούς που αντικατοπτρίζουν τους υπάρχοντες αλλά και τους φανταστικούς δομικούς περιορισμούς αλλά και των εμπειριών που κάθε άτομο έχει βιώσει.
 
Ως μεταβατικό στάδιο πολιτισμικά και χωρικά, η διαδικασία μετανάστευσης εισαγάγει τις δυνατότητες αλλαγής και την αντίσταση σε νέες συνήθειες, νέες συμπεριφορές και νέες πολιτιστικές εμπειρίες. Ειδικά στην περίπτωση των νέων μεταναστών που αντιμετωπίζουν εντάσεις προσαρμογής ή  αντίσταση στις αλλαγές του τρόπου ζωής, τα καταναλωτικά πρότυπα και οι μορφές πολιτιστικής έκφρασης έχουν συνέπειες για τη σωματική και ψυχική τους υγεία, τις αντιλήψεις τους για τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους με τους άλλους αλλά και τις δυνατότητές τους για επιτυχή διευθέτηση και ολοκλήρωση.
 
Στον ευρύτερο ορισμό της, η επισιτιστική ασφάλεια περιλαμβάνει όχι μόνο διαθεσιμότητα φαγητού ανά πάσα στιγμή αλλά και προσβασιμότητα σε όλους. Ισότητα πρόσβασης, έννοιες δικαιωμάτων και βασικά δικαιώματα της πολιτότητας δημιουργούν δημόσιες υποχρεώσεις για την επισιτιστική ασφάλεια. Αυτό κάνει τόσο την πολιτική της ισότητας όσο και την πολιτική αναγνώρισης που σχετίζεται με τις ανησυχίες των νέων μεταναστών ιδιαίτερα σημαντικές για την επισιτιστική ασφάλεια.
 
Η επισιτιστική ασφάλεια για τους νέους μετανάστες συνεπάγεται, καταρχάς, την πρόσβαση σε επαρκείς, θρεπτικές και ποιοτικά τροφές ανά πάσα στιγμή. Η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί μέρος της "αίσθησης του ανήκειν" - μια άνεση που δεν είναι μόνο περιορίζεται ή καθορίζεται από την πρόσβαση στα τρόφιμα, αλλά και την πρόσβαση στα βασικά στοιχεία της ζωής που προσφέρεται στους πολίτες ενός σύγχρονου κράτους, όπως ένα δίκαιο και προσβάσιμο περιβάλλον εργασίας, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, δημόσια εκπαίδευση και κοινωνικές υπηρεσίες.
 
Το αίσθημα του ανήκειν ή της ταυτότητας με Η κοινωνία υποδοχής, απαιτεί μια υποκειμενική ερμηνεία της ένταξης και του δικαιώματος. Την ασφάλεια των τροφίμων, ως μέρος άλλων πτυχών μιας σύγχρονης κοινωνίας, εξασφαλίζει αυτή την άνεση.
 
Η "αίσθηση του ανήκειν" δεν περιορίζεται απλώς στην πρόσβαση στην επάρκεια αλλά επίσης και σε πολιτιστικά κατάλληλη διατροφή. Το ανήκειν απαιτεί επίσης μια "αίσθηση καλωσορίσματος" στην πολιτική, στην πρακτική και στον καθημερινό συμβολισμό μέσα στη κοινωνία υποδοχής. Τόσο η πολιτική για την επισιτιστική ασφάλεια όσο και η πολιτική για την πολιτότητα πρέπει να είναι ενημερώνονται από τις ανησυχίες και την πολιτική της "ισότητας" καθώς και τις ανησυχίες και την πολιτική της "αναγνώρισης".
 
Οι άλλοι που μοιράζονται τη "γεύση" μας, μας προσφέρουν αυτή την συμβολική υποδοχή. Κάποιοι απορρίπτουν το νέο κοσμοπολίτικη κουζίνα που αναδύεται στις παγκόσμιες πόλεις ως μορφή ρητορικής για τη λαογραφική πολυπολιτισμικότητα χωρίς θετικές διαρθρωτικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας. Ενώ υπάρχει ένα στοιχείο της αλήθειας σε αυτήν την άποψη, πιστεύουμε ότι μια τέτοια προσέγγιση υποτιμά τη σημασία της κοσμοπολίτικης διατροφής για την εισαγωγή μιας συμβολικής συνειδητοποίησης της διαφορετικότητας, πρόκλησης του εθνοκεντρισμού και για πολλούς δημιουργεί το αίσθημα του ανήκειν όντας μακριά από την πατρίδα.
 
Αν κατορθώσουμε να μάθουμε και να καθορίσουμε ποιοι είμαστε μέσω αυτού που τρώμε, η πολυπολιτισμική κουζίνα μπορεί να μας προσφέρει μια γεύση της διεύρυνσης των εννοιών της ταυτότητας, του εαυτού και του ανήκειν στον Κύπρο.  Στο συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει να δώσουμε και τα εύσημα μας στην τηλεοπτική εκπομπή "Μια βαλίτσα γεύσεις". Συμβάλει με το δικό της τρόπο στη γνωριμία των πολιτισμών αλλά και των διατροφικών συνηθειών των διαφορετικών πολιτισμών που συμβιώνουν στην καθημερινή πρακτική. Μας ωθεί μέσα από τα γευστικά ταξίδια, να ανακαλύψουμε και άλλες όψεις της καθημερινότητας, όπως το ντύσιμο, τη μουσική, τα πολιτιστικά μνημεία των χωρών αλλά και τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
 
Καλή όρεξη στον πολιτισμό των γεύσεων!!!
 
"Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων ομάδων Νεαρών Ατόμων ΥΤΧ"
 
Αγαμέμνονας Ζαχαριάδης
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας
 
Οι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών έχουν το δικαίωμα εξεύρεσης εργασίας στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από τις ίδιες εργασιακές συνθήκες και μεταχείριση με τους υπηκόους της ΕΕ. Τα δικαιώματα αυτά εξαρτώνται από την άδεια εισόδους τους σε μια χώρα κράτος μέλος, το καθεστώς παραμονής τους και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Εντούτοις, σε αρκετές χώρες παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της ανεργίας των νεαρών μεταναστών που κατοικούν σε Χώρες κράτη μέλη αποτελεί μείζονα πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρκετές φορές το εν λόγω φαινόμενο πιθανόν να συσχετίζεται με την έλλειψη βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων, την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης και σαφώς την ελαστικότητα της αγοράς εργασίας. Η αναβάθμιση του επαγγελματικού προσανατολισμού θα μπορούσε να αποτελέσει βασική παράμετρο για τη βελτίωση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, κυρίως σε νέους ενήλικες που βιώνουν δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές καταστάσεις. 
 
Τα παραπάνω αποτελούν το επίκεντρο του έργου "Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων" - PROVYP που χρηματοδοτείται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Erasmus+. To Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πάντα πρωτοπόρο στην ανάληψη πρωτοβουλιών, που συμβάλλουν στην κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, συμμετέχει στην κοινοπραξία του έργου PROVYP μαζί με δέκα ακόμη οργανισμούς, από διαφορετικά κράτη-μέλη. 
 
Το έργο αντικατοπτρίζει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των διαφορετικών προσεγγίσεων στον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού προωθώντας συστάσεις πολιτικής για τη βελτίωση της εφαρμογής των κανονισμών στον εν λόγω χώρο. Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του είναι 24 μήνες ενώ συνολικά 252 άμεσα δικαιούχοι θα συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και συναντήσεις. 
 
Πιο συγκεκριμένα το έργο PROVYP απευθύνεται σε:
 
Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες νεαρών ατόμων ηλικίας 18-30, ανειδίκευτους και ανέργους.
Οργανισμούς παροχής υπηρεσιών δια βίου Εκπαίδευσης, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτές, επαγγελματικούς καθοδηγητές και συμβούλους.
Υπεύθυνους για την εκπαίδευση ενηλίκων και νεολαίας, δημόσιους υπαλλήλους
Υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
 
Στα πλαίσια του έργου προωθήθηκε η ιδέα της διασυνοριακή συνεργασία με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, κοινών εισηγήσεων για καλύτερη επαγγελματική καθοδήγηση καθώς και την κοινή ανάπτυξη ενός εργαλείου εκμάθησης δεξιοτήτων σε διαφορετικές γλώσσες της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από 8 κράτη μέλη της ΕΕ αποτέλεσε προστιθέμενη αξία προς την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
 
Επιπλέον, σύμφωνα με τις οδηγίες της της Ευρωπαϊκή Ατζέντας για την εκπαίδευση ενηλίκων, το έργο αποσκοπούσε στην προώθηση της επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων της ομάδας στόχου σε 8 κράτη μέλη. Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου δημιουργήθηκε μιας διαδικτυακή πλατφόρμα επαγγελματικού προσανατολισμού όπου δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικές διαδικτυακές ενότητες και βάσεις δεδομένων. Ο απώτερος σκοπός είναι η  αναβάθμιση γνώσεων και τη βελτίωση όλων των παραμέτρων που συνθέτουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 
Η μεθοδολογική προσέγγιση του έργου για την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων στηρίχθηκε στην αμοιβαία λήψη αποφάσεων και στην τακτική ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργώς συμμετοχή όλων των μελών της κοινοπραξίας στην πρόοδο του έργου. Όλοι οι εταίροι, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, δεσμευτήκαν στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας στο συγκεκριμένο τομέα. 
 
Η ανάπτυξη παροχής νέων τρόπων μάθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς την ομάδα στόχου αποτελεί σημαντικό παράγοντα  για τη βελτίωση δεξιοτήτων και την ένταξη στην αγορά εργασίας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου
 
Ειδήσεις 
Ντόπιοι, πρόσφυγες & μετανάστες: "Είμαστε όλοι διαφορετικά ψάρια..." 
 
"Είμαστε όλοι διαφορετικά ψάρια αλλά σ΄αυτό το σχολείο κολυμπάμε μαζί."
 
Η δήλωση αυτή συνδυαζόμενη εικαστικά από έναν υπέροχο ωκεάνιο κόσμο, δουλεμένο από παιδικά χεράκια, στον πίνακα ανακοινώσεων του πρότυπου σχολείου ένταξης μεταναστών, στην πόλη Naxxar στη Μάλτα, όπου εδρεύει το Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταναστών, τράβηξε από την αρχή το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών από την Ικαρία. Τρεις καθηγήτριες της Αγγλικής Γλώσσας, μία της Γαλλικής και μία των Γερμανικών με επικεφαλής τον Σχολικό Σύμβουλο της  Αγγλικής στο Βόρειο Αιγαίο, Δρ. Αγάπιο Οικονομίδη, βρέθηκαν εκεί από 7 έως 11 Νοέμβρη για επιμορφωτική επίσκεψη, με δικά τους έξοδα.
 
Η επίσκεψη τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου μετά από πρόσκληση του Τμήματος Εκπαίδευσης Μεταναστών του Υπουργείου Παιδείας της Μάλτας (Migrants Learner’s Unit) για επιτόπια παρατήρηση του τρόπου διαχείρισης και λειτουργίας της ένταξης των μεταναστόπουλων στα σχολεία, καθώς και έπειτα από πρόσκληση της συντονίστριας RELANG από τη Διεύθυνση Παιδείας και Αποτίμησης Προγραμμάτων της Μάλτας (Directorate for Learning and Assessment Programmes).
 
Ο κύριος Οικονομίδης, υπεύθυνος του προγράμματος RELANG για το Βόρειο Αιγαίο, ανέλαβε τη διοργάνωση του ταξιδιού στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος. Στη συγκεκριμένη επιμορφωτική επίσκεψη δόθηκε προτεραιότητα στη συμμετοχή εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία απομακρυσμένων νησιών, όπως η Ικαρία.
 
 
Πρόσφυγες και μετανάστες στο "τιμόνι" digital επιχειρήσεων 
 
Με συμμετοχές από την Ελλάδα και τέσσερις ακόμα ευρωπαϊκές χώρες- Νορβηγία, Γερμανία, Βέλγιο, Ιρλανδία – οι εργασίες θα διαρκέσουν για 3 χρόνια. Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός με την επωνυμία Ακαδημία Επιχειρηματικότητας (AKEP.EU).
 
Όπως αναφέρεται  σε ανακοίνωση απο την Ακαδημία Επιχειρηματικότητας το πρόγραμμα TREND (Training Refugees in Entrepreneurial Skills in Digital Devices.) , αναλαμβάνει να παρουσιάσει πως η αυτο-απασχόληση είναι μια βιώσιμη λύση για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην Ευρώπη.
 
"Το πρόγραμμα θέτει ως στόχο να μετατρέψει το πρόβλημα σε λύση. Με την κατάλληλη εκπαίδευση εκπαιδευτών, οι πρόσφυγες μπορούν να στήσουν τη δική τους επιχείρηση. Μπορούν έτσι να συμβάλουν στην οικονομία, δημιουργώντας περαιτέρω θέσεις εργασίας, πληρώνοντας φόρους και ασφαλιστικές εισφορές", λέει ο Alessandro Carbone, social innovation director της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας.
 
"Ως υπεύθυνοι του προγράμματος, είμαστε περήφανοι για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα", συμπληρώνει. "Όχι μόνο θα ωφεληθεί η Ευρώπη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αλλά και η Ελλάδα ειδικότερα, δεδομένης της θέσης της στην πρώτη γραμμή της προσφυγικής κρίσης".
 
Το πρώτο εξάμηνο του προγράμματος, θα διεξαχθεί έρευνα από την κοινοπραξία για να χαρτογραφηθούν υπάρχοντα εργαλεία και μέθοδοι εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων στις πέντε χώρες που συμμετέχουν στο Έργο. Στη συνέχεια, οι ίδιοι οι εκπαιδευτές θα εκπαιδευτούν πάνω στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης των συμμετεχόντων.