Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ισπανίας σε Baa1 από Baa2, με σταθερό το outlook, προέβη η Moody's. 

Η σταθερή προοπτική αντανακλά τη θέση της Moody’s ότι περαιτέρω αλλαγές στην αξιολόγηση της χώρας δεν είναι πιθανές μεσοπρόθεσμα.