Μείωση κατά €285 εκατομμύρια παρουσίασαν το Νοέμβριο του 2017 οι συνολικές Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ), υποχωρώντας στα €21,14 δισεκατομμύρια, από €21,42 δισ. τον Οκτώβριο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
 
Παράλληλα, το ποσοστό των ΜΕΧ μειώθηκε το Νοέμβριο του 2017 στο 43,7% των συνολικών δανείων, από 44,1% τον Οκτώβριο του 2017, ενώ οι προβλέψεις των τραπεζών ανήλθαν στο 47,1% των συνολικών δανείων, από 47% τον Οκτώβριο του 2017.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συνολικές χορηγήσεις με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν το Νοέμβριο στα €16,45 δισ. από €16,58 δισ. τον προηγούμενο μήνα με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 34%, από 34,1%.
 
Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν το Νοέμβριο του 2017 υποχώρησαν στα €12,24 δισ., από €12,30 δις και αποτελούν το 25,3% των συνολικών χορηγήσεων, παραμένοντας στο ίδιο ποσοστό με τον προηγούμενο μήνα. Από αυτές, παραμένουν στις ΜΕΧ τα €8,58 δισ., από €8,64 δις. τον Οκτώβριο του 2017.
 
Τέλος οι συνολικές σωρευμένες προβλέψεις μειώθηκαν το Νοέμβριο του 2017 στα €9,94 δις., από €10,07 δις. τον Οκτώβριο του 2017 με το συνολικό ποσοστό των προβλέψεων να διαμορφώνεται στο 47,1% των ΜΕΧ.
 
Οι συνολικές χορηγήσεις το Νοέμβριο του 2017 μειώθηκαν στα €48,33 δισ. από €48,61 δισ.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ