Του Κυριάκου Πενηνταέξ 

Την έκθεσή της για το Υπουργείο Οικονομικών για το έτος 2016, έδωσε στη δημοσιότητα, η Ελεγκτική Υπηρεσία.  

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου, όπως αναφέρεται στην έκθεση, μεγέθους 55 σελίδων, αφορούν, μεταξύ άλλων, καθυστέρηση, από μέρους του υπουργείου στη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορά στα έσοδα του εθνικού Ταμείου Εξυγίανσης.

Αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, ήταν η προσωρινή αναστολή της πρόσβασης της Κύπρου στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) κα η καταβολή του αναγκαίου ποσού στο Ενιαίο Ταμείο από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, "ενέργεια η οποία στηρίχθηκε σε αμφιβόλου ορθότητας νομική βάση", σημειώνει ο Γενικός Ελεγκτής. 

Διαπιστώνονται, επίσης, καθυστερήσεις για εναρμόνιση με Ευρωπαϊκές Οδηγίες, και καθυστέρηση στην ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του νομοσχεδίου που ρυθμίζει την εταιρική διακυβέρνηση και την οικονομική παρακολούθηση των κρατικών επιχειρήσεων. Σημαντικές καθυστερήσεις εντοπίζονται, βάσει της έκθεσης, και στην έγκριση των προϋπολογισμών των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου. 

Παρατηρεί, επίσης, ανομοιομορφία ως προς τα ωφελήματα προσωπικού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ορισμένα από τα οποία σε κάποιους οργανισμούς παραμένουν σε ψηλά επίπεδα. 

Διαπιστώθηκε ότι παραχωρούνται "κατά χάριν" χορηγίες σε φυσικά πρόσωπα, κοινοτικά συμβούλια, αγροτικές οργανώσεις κ.λπ. για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην έννοια της "κατά χάριν" οικονομικής βοήθειας. 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία κάνει, επίσης, λόγο για παρεμπόδιση λειτουργών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση σε Φακέλους του Υπουργείου Οικονομικών. 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επανέρχεται στο θέμα της Διακρατικής Συμφωνίας για τα παιγνίδια του ΟΠΑΠ, επαναλαμβάνοντας ότι αυτή κατέστη ετεροβαρής εις βάρος της Δημοκρατίας και ερμηνευόταν λανθασμένα, με αποτέλεσμα το ποσοστό απόδοσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία να είναι διαχρονικά χαμηλό.

Τέλος, στην έκθεση γίνονται εκτενείς αναφορές στο θέμα της δωρεάν παραχώρησης του 25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει στη ΣΚΤ, αλλά και στα αποτελέσματα της εποπτείας της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μετά την έξοδο της Κύπρου από το μνημόνιο.