Τον Αύγουστο του 2017, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2017, η εποχικά διορθωμένη βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,4% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 1,7% στην ΕΕ28, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Ιούλιο του 2017, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ, ενώ μειώθηκε κατά 0,3% στην ΕΕ28. Τον Αύγουστο του 2017, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2016, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 3,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,9% στην ΕΕ28.

Στην Κύπρο η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,1 μηνιαίως και κατά 8,2 σε ετήσια βάση τον Ιούλιο του 2017, τον μήνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία.

Στην ευρωζώνη, η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 1,4% τον Αύγουστο του 2017, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2017, οφείλεται στην αύξηση των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 3,1%, των καταναλωτικών αγαθών κατά 1,3%, των ενδιάμεσων προϊόντων κατά 1,2% και της ενέργειας κατά 0,2% , ενώ η παραγωγή μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών παρέμεινε σταθερή.

Στην ΕΕ28, η αύξηση κατά 1,7% οφείλεται στην αύξηση των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 3,2%, στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 1,2%, στα ενδιάμεσα προϊόντα κατά 1,0%, στην ενέργεια κατά 0,7% και στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 0,4%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη βιομηχανική παραγωγή σημειώθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (+ 14,3%), τη Μάλτα (+ 5,4%) και την Πορτογαλία (+ 4,7%). Παρατηρήθηκαν μειώσεις στις Κάτω Χώρες (-2,3%), τη Σουηδία (-1,8%), τη Γαλλία και τη Φινλανδία (και οι δύο με -0,4%).

Σε ετήσια βάση, η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στη ζώνη του ευρώ κατά 3,8% τον Αύγουστο του 2017, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2016, οφείλεται στην αύξηση των ενδιάμεσων αγαθών κατά 5,3%, των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 4,9%, των διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 3,6% και των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 2,4%, ενώ η παραγωγή ενέργειας μειώθηκε κατά 0,7%.

Στην ΕΕ28 η αύξηση κατά 3,9% οφείλεται στην αύξηση των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 5,5%, των ενδιάμεσων αγαθών κατά 5,3%, των καταναλωτικών αγαθών διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 3,6% και των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 2,3%, ενώ η παραγωγή ενέργειας μειώθηκε κατά 0,4% %. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη βιομηχανική παραγωγή σημειώθηκαν στη Λιθουανία (+ 13,1%), τη Λετονία (+ 12,1%) και τη Ρουμανία (+ 10,3%). Μία μείωση παρατηρήθηκε στην Ολλανδία (-1,8%).

Πηγή: ΚΥΠΕ