Τη δυνατότητα απόδοσης μεταβατικής περιόδου για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εξετάσουν οι Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 27 της ΕΕ, την Τρίτη στο Λουξεμβούργο, όμως τα Κράτη Μέλη ήδη προειδοποιούν ότι "σε περίπτωση που θα ληφθεί υπόψη μια παράταση της εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου, αυτό θα απαιτήσει και την εφαρμογή των υφιστάμενων ρυθμιστικών, δημοσιονομικών, εποπτικών, δικαστικών και εκτελεστικών μέσων και δομών".

Σύμφωνα με παρασκηνιακή ενημέρωση του Συμβουλίου, τα Κράτη Μέλη έχουν αποφανθεί ότι αν εξεταστεί το συγκεκριμένο αίτημα, οι χρονικές προθεσμίες θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένες, να έχουν περιορισμένο χρονικό διάστημα και να υπόκεινται σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς επιβολής". Το τελευταίο μεταφράζεται από τους διπλωμάτες της ΕΕ, ως "συνέχιση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου της ΕΕ".

Οι 27 της ΕΕ καταγράφουν ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας της Τερέζα Μέι στη Φλωρεντία στις 22 Σεπτεμβρίου, η πρωθυπουργός περιέγραψε το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου για μεταβατική περίοδο μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50), οι διαπραγματεύσεις μπορούν να  να καθορίσουν "μεταβατικές ρυθμίσεις που είναι προς το συμφέρον της ΕΕ".  Οι κατευθυντήριες γραμμές της Συνόδου Κορυφής (29/04/2017) καθορίζουν σαφώς τις προϋποθέσεις για τέτοιες μεταβατικές ρυθμίσεις, αναφέρει κοινοτικός διπλωμάτης.

Την Τρίτη στο Λουξεμβούργο, το Συμβούλιο, σε μορφή ΕΕ27, θα ενημερωθεί από τον κύριο διαπραγματευτή της Κομισιόν, Michel Barnier, σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων του Brexit με το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει μέχρι σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) της 20ής Οκτωβρίου. Μέχρι τη συνάντηση των υπουργών, θα διεξαχθούν συνολικά πέντε γύροι διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι η ΕΕ των 27 θα διατηρήσει την ενότητά της και θα ενεργήσει ως μία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Στις κατευθυντήριες γραμμές οι ηγέτες επαναλαμβάνουν την επιθυμία τους να έχουν το Ηνωμένο Βασίλειο ως στενό εταίρο και να δηλώνουν ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται σε ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και να εξασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού. Τονίζεται ότι πρέπει να διατηρηθεί η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς, πράγμα που σημαίνει ότι οι τέσσερις ελευθερίες είναι αδιαίρετες και δεν μπορεί να υπάρξει επιλογή κερασιών: ένα μη μέλος δεν μπορεί να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και οφέλη με ένα μέλος.

Όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κρίνει ότι έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος στην πρώτη φάση, οι διαπραγματεύσεις θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Μια συμφωνία σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να συναφθεί μόλις η Βρετανία γίνει τρίτη χώρα. Ωστόσο, οι συζητήσεις σχετικά με τη συνολική κατανόηση αυτής της μελλοντικής σχέσης θα μπορούσαν να ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης των διαπραγματεύσεων.

Το Συμβούλιο, που συνήλθε σε μορφή ΕΕ-27, εξέδωσε απόφαση στις 22 Μαΐου 2017 με την οποία εξουσιοδότησε την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Βρετανία για το Brexit και επίσημα όρισε την Κομιαιόν ως διαπραγματευτή της ΕΕ.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης σειρά διαπραγματευτικών οδηγιών για την πρώτη φάση των συνομιλιών. Αυτές οι οδηγίες διαπραγμάτευσης δίνουν προτεραιότητα σε ζητήματα που κρίνονται απαραίτητα για την ομαλή απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά περιλαμβάνουν τα δικαιώματα των πολιτών, τον οικονομικό διακανονισμό και την κατάσταση στην Ιρλανδία, καθώς και άλλες καταστάσεις στις οποίες υπάρχει κίνδυνος νομικής αβεβαιότητας ως συνέπεια του Brexit.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων (άρθρο 50) - επειδή δεν πρόκειται για απόφαση του Συμβουλίου αλλά για τα κράτη μέλη - οι υπουργοί θα διεξαγάγουν μια πολιτική συζήτηση για τη μετεγκατάσταση των δύο οργανισμών της ΕΕ που βρίσκονται επί του παρόντος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA). Η συζήτηση θα διεξαχθεί πριν από την ψήφο των υπουργών στις 20 Νοεμβρίου 2017 για να αποφασιστεί η μετεγκατάσταση των δύο οργανισμών, και πάλι στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων (άρθρο 50).

Η πολιτική συζήτηση θα βασιστεί στην αξιολόγηση της Κομισιόν σχετικά με τις προτάσεις των κρατών μελών για την υποδοχή των οργανισμών που δημοσιεύθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Η Επιτροπή εξέτασε όλες τις προσφορές που ελήφθησαν εντός της προθεσμίας της 31ης Ιουλίου 2017, τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής που ενέκριναν οι ηγέτες της ΕΕ-27 στις 22 Ιουνίου 2017.

Η ψηφοφορία στις 20 Νοεμβρίου 2017 έχει προγραμματιστεί να δώσει αρκετό χρόνο για την ομαλή και έγκαιρη μετεγκατάσταση των δύο οργανισμών. Όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρονται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, θα υποβληθούν σε ψηφοφορία.

Σύμφωνα με τη διαδικασία ψηφοφορίας, κάθε κράτος μέλος θα έχει μία ψήφο αποτελούμενη από έξι "πόντους` ψηφοφορίας, που θα πρέπει να κατανέμονται ανάλογα με τρεις προσφορές: τρεις πόντοι στην πρώτη προτίμηση, δύο στη δεύτερη και ένας στην τρίτη. Εάν καμία προσφορά δεν λάβει τρεις `πόντους` ψηφοφορίας από τουλάχιστον 14 κράτη μέλη, οι τρεις προσφορές με τον υψηλότερο αριθμό πόντων θα περάσουν σε δεύτερο γύρο ψηφοφορίας. Στο δεύτερο γύρο, κάθε κράτος μέλος θα έχει ένα `πόντο` ψηφοφορίας, τον οποίο θα πρέπει να διατεθεί στην προτιμώμενη επιλογή του σε αυτόν τον γύρο. Εάν καμία προσφορά δεν λάβει 14 ή περισσότερες ψήφους στο δεύτερο γύρο, θα ακολουθήσει ένας τρίτος γύρος, και πάλι με ένα ΄πόντο` ανά κράτος μέλος. Σε περίπτωση ισοπαλίας, η Προεδρία θα κάνει κλήρωση μεταξύ των δεσμευμένων προσφορών.

Πηγή: KYΠΕ