Η αύξηση των τιμών κατοικιών στην Κίνα επιβραδύνθηκε ελαφρώς το Μάιο καθώς περισσότερες πόλεις παρουσίασαν πιο αυστηρά μέτρα για να περιορίσουν τη ζήτηση.

Η μέση τιμή νέων κατοικιών σε 70 πόλεις αυξήθηκε 0,7% το Μάιο από τον Απρίλιο, εξαιρουμένων των επιδοτούμενων κατοικιών από το κράτος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της The Wall Street Journal.

Σε ετήσια βάση, οι μέσες τιμές νέων κατοικιών αυξήθηκαν 9,7% το Μάιο, σε σχέση με την αύξηση 9,9% τον Απρίλιο.

Το momentum επιβραδύνθηκε στις μεγάλες πόλεις αλλά ανέκαμψε στις μικρότερες, υπογραμμίζοντας μία διευρυνόμενη απόκλιση στην αγορά ακινήτων της Κίνας.