Το ΔΝΤ καλεί την Ιαπωνία να μην αποσύρει το πρόγραμμα δημοσιονομικής τόνωσης και να διατηρήσει τη διευκολυντική νομισματική πολιτική ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη και να επιτευχθεί υψηλότερος πληθωρισμός.

Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι αντίστοιχη των μεσοπρόθεσμων οικονομικών θεμελιωδών αλλά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών πέρυσι ήταν ελαφρώς πιο ισχυρό από αυτό που εγγυώνται τα οικονομικά θεμελιώδη, δηλώνει το ΔΝΤ.

"Η λήξη της δημοσιονομικής στήριξης το 2018 υπό τις τρέχουσες πολιτικές μαζί με μια μικρότερη επέκταση της εξωτερικής ζήτησης, θα μειώσει την ανάπτυξη σε λιγότερο από το μισό του 2017", ανέφερε το ΔΝΤ στην ετήσια αξιολόγηση της ιαπωνικής οικονομίας.

"Χωρίς πρόσθετες δαπάνες, η δημοσιονομική στάση θα μπορούσε να γίνει υφεσιακή το 2018-2020 επίσης χάρη στην προγραμματισμένη αύξηση του φόρου κατανάλωσης τον Οκτώβριο του 2019".

Η Ιαπωνία χρειάζεται επίσης να κινηθεί πιο γρήγορα με τις μεταρρυθμίσεις για να αυξήσει την παραγωγικότητα, να διαφοροποιήσει την αγορά εργασίας και να αυξήσει τις εταιρικές επενδύσεις, ανέφερε το ΔΝΤ.