Το υφιστάμενο σύστημα τοπικής αυτοδιοίκησης έχει χρεοκοπήσει με αποτέλεσμα να απειλούνται και εργασιακά δικαιώματα, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, από το βήμα του τακτικού συνεδρίου του κλάδου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ, η οποία από την πλευρά της προειδοποίησε με δυναμικά μέτρα στην τοπική αυτοδιοίκηση για την υπεράσπιση του θεσμού, των συλλογικών συμβάσεων και εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 Σύμφωνα με τη ΣΗΔΗΚΕΚ, η μείωση της κρατικής χορηγίας που έχει φθάσει το 40% οδηγεί σε βέβαιο θάνατο το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ την ίδια ώρα οι μειώσεις στις απολαβές των εργαζομένων ξεπερνούν τα €7,6 εκ. και το έλλειμμα στα ταμεία συντάξεων των δήμων αγγίζει τα €144 εκ.
 
Μιλώντας στο τακτικό συνέδριο του κλάδου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΣΗΔΗΚΕΚ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκωσία, ο Υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί αναγκαιότητα, αφού το υφιστάμενο σύστημα τοπικής αυτοδιοίκησης έχει χρεοκοπήσει, σημειώνοντας ότι η μη βιωσιμότητα του δεν μπορεί παρά να απειλεί και εργασιακά δικαιώματα.
 
Την ίδια ώρα επεσήμανε ότι η κακή  οικονομική κατάσταση ορισμένων Δήμων δεν είναι ούτε σημερινό φαινόμενο ούτε και απόρροια μόνο της μείωσης της κρατικής χορηγίας που άρχισε αναγκαστικά από το 2010 στο πλαίσιο της  ευρύτερης προσπάθειας νοικοκύρεμα των κρατικών δαπανών λόγω  της οικονομικής κρίσης.
 
Μιας κρίσης που φανέρωσε και τα προβλήματα κακοδιαχείρισης, σπατάλης και έλλειψης αποτελεσματικού ελέγχου στους Δήμους, είπε ο κ. Πετρίδης.
 
"Είναι γι’ αυτό που χρειάζεται μεταρρύθμιση.  Ναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να ενδυναμωθεί στην πράξη μέσω της ουσιαστικής μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων προς τις Τοπικές Αρχές ως πρώτιστο και καίριας σημασίας βήμα για μια σωστά αυτοδιοικούμενη τοπική κοινωνία" είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, συμπληρώνοντας ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της  συμπλεγματοποίησης κοινών υπηρεσιών που σήμερα παρέχονται από τον κάθε δήμο ξεχωριστά.
 
Με αυτό τον τρόπο, υπέδειξε, οι κοινές αυτές υπηρεσίες θα οργανωθούν καλύτερα αλλά θα επιτευχθούν και σημαντικές συνέργειες, και θα απελευθερωθούν πόροι που θα μπορούν να διατεθούν σε άλλους τομείς προτεραιότητας και γιατί όχι, να μειώσουν τη σημερινή οικονομική επιβάρυνση των δημοτών.
 
"Οι 30 σημερινοί Δήμοι στην ελεύθερη Κύπρο δεν έχουν και δεν μπορούν να έχουν λόγω μεγέθους και πληθυσμού, τη δυνατότητα να παρέχουν στους δημότες όλο των φάσμα των υπηρεσιών που θα έπρεπε . Εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να αναπτύξουν ούτε την κατάλληλη τεχνογνωσία, ούτε τις οικονομίες κλίμακος, ούτε την δυνατότητα θεσμοθέτησης μηχανισμών και διαδικασιών ελέγχου  που χρειάζεται για να εξυπηρετούν ικανοποιητικά τους δημότες,  και την  σε χαμηλό κόστος, μέσω διευρυμένων υπηρεσιών" είπε ο Υπουργός.
 
Είναι γι’ αυτό, σημείωσε, που η κεντρική ιδέα της προτεινόμενης μεταρρύθμισης, συνίσταται στην υποχρεωτική, διά νόμου, συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών, με κοινές υπηρεσίες, τόσο σε τοπικό όσο και σε επαρχιακό επίπεδο και που τα Νομοσχέδια προνοούν την εγκαθίδρυση  της  Ενιαίας Αρχής Αδειοδότησης της Ανάπτυξης, δηλαδή της έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών μέσω μιας υπηρεσίας - μιας στάσης (one stop shop) και τη διαχείριση της ύδρευσης, αποχέτευσης και στερεών αποβλήτων από ένα ενιαίο φορέα, το Επαρχιακό Σύμπλεγμα.
 
"Πρόκειται για ένα τολμηρό βήμα εκσυγχρονισμού του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ώθησης της ανάπτυξης" είπε ο Υπουργός.
 
Σημείωσε δε ότι η υλοποίηση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μπορούσε στο μέλλον να οδηγήσει και στην οριστική οικονομική αυτονόμηση των Τοπικών Αρχών, ενδεχομένως με την επιπλέον παραχώρηση από το κράτος φοροθετικών και φοροεισπρακτικών εξουσιών.
 
Παράλληλα ο Κωνσταντίνος Πετρίδης είπε πως η κρατική χορηγία θα συνεχιστεί με κριτήριο τις ανάγκες των Δήμων, επισημαίνοντας την ίδια ώρα ότι πρέπει να υπάρξει νοικοκύρεμα μέσω της μεταρρύθμισης, ούτως ώστε να μην ελλοχεύει ο κίνδυνος στάσης πληρωμών εκ μέρους κάποιων τοπικών αυτοδιοικήσεων.
 
Διαβεβαίωσε δε ότι κανένας  εργαζόμενος θα χάσει τη δουλειά του και κανένας δεν πρόκειται να βρεθεί στο δρόμο. "Τα δικαιώματα των εργαζομένων θα διασφαλιστούν πλήρως όπως άλλωστε είναι ξεκάθαρο  και από τα προσχέδια των Κανονισμών που έχουμε καταθέσει στην Βουλή" είπε.
 
Κυρίτσης: Η κυβέρνηση "στραγγαλίζει" την Τοπική Αυτοδίοικηση

Ο ΓΓ της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης έκανε λόγο για προσπάθεια στραγγαλισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, από πλευράς της Κυβέρνησης, μέσα από την συνεχή συρρίκνωση των διαθέσιμων πόρων των Δήμων.
 
"Ο στραγγαλισμός και η ασφυξία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οδηγεί κατευθείαν στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Η αποδόμηση των δημοτικών υπηρεσιών και η υποβάθμιση της συμβολής των δήμων στην ποιότητα ζωής των πολιτών δεν είναι λύση" είπε.
 
"Χρειάζεται βεβαίως και νοικοκύρεμα στη διαχείριση των Δήμων και περισυλλογή αλλά και εκσυγχρονισμός στην λειτουργία τους και στο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που τους διέπει" είπε, σημειώνοντας πως "είναι τεράστια η ευθύνη της κυβέρνησης γιατί δεν κατάφερε να προωθήσει μέχρι σήμερα μια αξιόπιστη και προοδευτική μεταρρύθμιση της ΤΑ". 
 
Αναφέρθηκε ακόμα σε αμφισβήτηση και υπόσκαψη των συλλογικών συμβάσεων  και των εργασιακών σχέσεων. "Σε όσο δύσκολη θέση και εάν βρίσκονται, και όντως βρίσκονται, οι αιρετοί τοπικοί άρχοντες δεν είναι λύση η μετακύληση της πίεσης πάνω σε δικαιώματα των εργαζομένων τα οποία περιλαμβάνονται σε συμφωνημένες συλλογικές συμβάσεις" είπε.

Ο κ. Κυρίτσης σημείωσε πως "δίκαια και δικαιολογημένα οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αντιδρούν και ξεσηκώνονται", προσθέτοντας ότι "απαιτούμε μια άλλη προσέγγιση η οποία να οδηγεί σε δικαιότερο καταμερισμό των πόρων, μεγαλύτερο σεβασμό στον πολίτη και στο ρόλο της ΤΑ και ασφαλώς μεγαλύτερο σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων όπως αυτά προκύπτουν από τις συλλογικές μας συμβάσεις και την νομοθεσία".
 
Προειδοποιήσεις για δυναμικά μέτρα από τους εργαζόμενους

Ο Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας της ΣΗΔΗΚΕΚ μίλησε για "διαμορφούμενη αβέβαιη πορεία του θεσμού" της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είμαι βέβαιος, είπε, "ότι θα μπούμε σε αγώνες σύντομα, μη αποκλειομένων και δυναμικών μέτρων", για την υπεράσπιση του θεσμού, των συλλογικών συμβάσεων και της επιβίωσης των εργαζομένων, αλλά και σε αγώνες για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων.
 
Σύμφωνα με κ. Ευτυχίου, η μείωση της κρατικής χορηγίας προς τους δήμους έχει φτάσει το 40%, κάτι που ισοδυναμεί, όπως είπε, με έλλειψη οξυγόνου και οδηγεί αργά άλλα σταθερά σε βέβαιο θάνατο του θεσμού.
 
Είπε ακόμα ότι το ποσό από τη μείωση των απολαβών των εργαζομένων των δήμων ανέρχεται ετήσια σε €7,69 εκ., πλέον €818,000 η ήδη κατηργημένη έκτακτη αποκοπή. "Ολα τα ωφελήματα που είναι θεσμοθετημένα θα τα διεκδικήσουμε και μάλιστα με αναδρομική ισχύ και αργά ή γρήγορα θα τα ανακτήσουμε" δήλωσε ο κ. Ευτυχίου.
 
Μίλησε ακόμα για έξαρση του φαινομένου αγοράς υπηρεσιών από ιδιώτες για εκτέλεση βασικών εργασιών, σημειώνοντας ότι "στις πλείστες των περιπτώσεων οι δήμοι παρανομούν και το γνωρίζουν" και κάλεσε τους δημάρχους να εγκαταλείψουν αυτού τους είδους την εργοδότηση, προειδοποιώντας ότι "θα κλονιστεί η εργατική ειρήνη".
 
Ο κ. Ευτυχίου ανέφερε ακόμα πως με τη σταδιακή μεταφορά των ταμείων προνοίας στα αντίστοιχα συντεχνιακά ταμεία προνοίας, σήμερα πέραν των μισών δήμων έχουν μεταφέρει τα ταμεία προνοίας των εργαζομένων στα συντεχνιακά ταμεία προνοίας, τα οποία, όπως είπε, μπορούν πλέον να ελέγξουν καλύτερα και αποδοτικότερα τη διαχείριση και την επένδυσή τους, αλλά και τη μηνιαία υποχρέωση των εργοδοτών. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέχρι το τέλος του έτους θα ολοκληρωθεί η μεταφορά σχεδόν όλων των ταμείων προνοίας.
 
Το πρόβλημα, σημείωσε, εστιάζεται μόνο στα ταμεία σύνταξης, όπου το συνολικό έλλειμμα των δήμων είναι €144 εκ. με αυξητική τάση, λόγω της αδυναμίας των δήμων να εκπληρώνουν τις αναλογιστικές τους υποχρεώσεις. Σε μερικούς δήμους, είπε, το έλλειμμα είναι τόσο μεγάλο που ενδεχομένως να βρίσκεται σε κίνδυνο η παροχή αυτού του ωφελήματος.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ