"Το Υπουργείο Οικονομικών ενήργησε έχοντας ως κριτήριο των ενεργειών του, όχι πως θα εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον, αλλά πως θα ικανοποιηθεί η επιθυμία της λειτουργού να αποσπαστεί στην ΕΤΕπ, με όρους μάλιστα στους οποίους η ίδια είχε λόγο και τους οποίους κακώς αφέθηκε να διαπραγματευτεί με την ΕΤΕπ". 
 
Αυτό είναι το συμπέρασμα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με την υπόθεση απόσπασης της υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το οποίο περιλαμβάνεται στην τελική έκθεση, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα Παρασκευή.
 
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, εφόσον ο Υπουργός επιβεβαιώνει στην επιστολή του της 16ης Μαΐου 2017 ότι όλα έγιναν γιατί η ίδια η υπάλληλος εκδήλωσε το ενδιαφέρον της προς την ΕΤΕπ, σε μία θέση για την οποία όμως διαχρονικά το Υπουργείο επιθυμούσε να αποσπάσει κάποιο Κύπριο δημόσιο υπάλληλο, η Υπηρεσία θεωρεί τον όλο χειρισμό εκ μέρους του Υπουργείου ως παντελώς απαράδεκτο, ως συγκρουόμενο με τη θεμελιώδη υποχρέωση του να τηρεί τις αρχές ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας.
 
"Η ευνοϊκή μεταχείριση μιας υπαλλήλου, στενής συνεργάτιδας του Υπουργού στο Υπουργείο του, πολιτικά στενά συνδεδεμένης με αυτόν, και συμμετέχουσας (κατά παράνομο μάλιστα τρόπο, όπως διαφάνηκε, αλλά με την ανοχή του ίδιου του Υπουργού) στο πολιτικό γραφείο του ίδιου πολιτικού κόμματος, εύλογα πιστεύουμε κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και τους θεσμούς του, και ως εκ τούτου ήταν απαράδεκτη", επισημαίνει ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης.
 
Επιπλέον, κάνει λόγο για αθέτηση της διαδικασίας που έχει να κάνει με τα επιδόματα του εξωτερικού.  

Δείτε αναλυτικά την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εδω