Στην 12η θέση των "Young University Rankings 2017: Millennial Universities" των Times Higher Education, κατατάσσεται το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ είναι το δεύτερο κορυφαίο πανεπιστήμιο διεθνώς, το οποίο δημιουργήθηκε αυτούσιο ως οντότητα τον 21ο αιώνα.
 
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, στη κατάταξη των "Millennials",  η οποία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στις 5 Απριλίου 2017, περιλαμβάνονται 18 παγκοσμίως κορυφαία, με τη μερίδα του λέοντος να έχουν τα γαλλικά πανεπιστήμια (7 συνολικά).
 
Υποδεικνύεται δε πως το ΤΕΠΑΚ αποτελεί το δεύτερο κορυφαίο πανεπιστήμιο διεθνώς, μετά από το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, το οποίο δημιουργήθηκε αυτούσιο ως οντότητα τον 21ο αιώνα, σε αντίθεση με τα πανεπιστήμια που βρίσκονται στις ψηλότερες θέσεις και τα οποία προέρχονται από συγχωνεύσεις δυο ή περισσότερων παλαιών οντοτήτων.
 
Τα "Millennial" πανεπιστήμια αξιολογούνται και κατατάσσονται βάσει 13 αυστηρών και απαιτητικών δεικτών απόδοσης, οι οποίοι ομαδοποιούνται σε 5 τομείς: Διδασκαλία, Έρευνα, Ετεροαναφορές (επίδραση στην έρευνα), Έσοδα από Έρευνα και Καινοτομία (μεταφορά τεχνογνωσίας), και Διεθνής Εικόνα και Προοπτική.
 
Ο Πρύτανης, Ανδρέας Αναγιωτός, ανέφερε πως το ΤΕΠΑΚ, αν και μετρά μόλις 10 χρόνια λειτουργίας, είναι το μοναδικό ελληνόφωνο πανεπιστήμιο που κατατάσσεται στα κορυφαία πανεπιστήμια τελευταίας γενιάς και αναδεικνύεται ως το 2ο κορυφαίο μεταξύ των πανεπιστημίων που δημιουργήθηκαν τον 21ο αιώνα.
 
"Οι αξιοσημείωτες τιμητικές αυτές διακρίσεις καθώς και άλλες μεγάλες διεθνείς επιτυχίες αναδεικνύουν το ΤΕΠΑΚ ως ένα δυναμικό, σύγχρονο και καινοτόμο οργανισμό με τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές", αναφέρει και προσθέτει ότι, ταυτόχρονα, "επιβεβαιώνουν την προσήλωση του Ιδρύματος στο υψηλό επίπεδο της έρευνας και της εκπαίδευσης, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία".
 
Συγχαίρει επίσης όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, για τη συνεισφορά, τις προσπάθειες και τη σκληρή δουλειά τους και διαβεβαιώνει πως "θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με μεθοδικά και σταθερά βήματα, με ζήλο και ενθουσιασμό με στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της έρευνας προς όφελος της Πολιτείας, της Επιστήμης και της Κοινωνίας". 
 
Πηγή: ΚΥΠΕ