Του Σωκράτη Ιωακείμ 

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ κ.Νέαρχος Πετρίδης στις 26 Φεβρουάριου 2018 υπέβαλε γραπτώς την παραίτηση του από την θέση του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, η οποία και παραλήφθηκε από την Εταιρεία την ίδια ημέρα.

Σε ανακοίνωση του το Διοικητικό Συμβούλιο της Κόσμος Ασφαλιστική ευχαριστεί τον κ. Πετρίδη για την προσφορά του στην Εταιρεία.