Ζημιές για τρίτο διαδοχικό έτος κατέγραψε η Credit Suisse Group AG μετά τις επιβαρύνσεις που αναγκάστηκε να σημειώσει στα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου λόγω της φορολογικής μεταρρύθμισης στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, η ελβετική τράπεζα ανακοίνωσε ότι κατέγραψε ζημιές 2,13 δισ. ελβετικά φράγκα το δ΄ τρίμηνο από ζημιές 2,62 δισ. φράγκα την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Για το 2017 η Credit Suisse ανακοίνωσε ζημιές 983 εκατ. φράγκα, συμπληρώνοντας τρία διαδοχικά ζημιογόνα έτη.

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν φορολογικές δαπάνες 2,74 δισ. "οι οποίες συνδέονται κυρίως με την επαναξιολόγηση των αναβαλλόμενων φόρων από τη φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ", όπως ανακοίνωσε η τράπεζα.

Τα έσοδα ήταν αμετάβλητα στα 5,19 δισ. φράγκα, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα.

Η Credit Suisse ανακοίνωσε ότι θα πληρώσει μέρισμα 0,25 φράγκα ανά μετοχή για το 2017.

Σημειώνεται ότι οι αναλυτές περίμεναν η Credit Suisse να ανακοινώσει ζημιές 2,25 δισ. για το δ΄ τρίμηνο με έσοδα 5,04 δισ.