Η JP Morgan Chase & Co, η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα με βάση τα assets, ανακοίνωσε αύξηση 7,1% στα κέρδη τριμήνου καθώς τα κέρδη από την αύξηση του δανεισμού και τα υψηλότερα επιτόκια αντιστάθμισαν την πτώση των εσόδων από το trading.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 6,73 δισ. δολάρια ή 1,76 δολάρια ανά μετοχή, για το γ΄ τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, από τα 6,29 δισ. δολάρια ή 1,58 δολάρια ανά μετοχή, πριν από ένα χρόνο.

Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη 1,65 δολαρίων ανά μετοχή.