Η SSAB ΑΒ ανακοίνωσε στροφή στα λειτουργικά κέρδη στη διάρκεια του α΄ τριμήνου 2017 μετά από τις ισχυρές επιδόσεις στις δραστηριότητές της στην Ευρώπη.

Η εταιρεία χάλυβα ανακοίνωσε ότι τα κέρδη προ φόρων και τόκων στη διάρκεια του α΄ τριμήνου διαμορφώθηκαν στις 702 εκατ. σουηδικές κορόνες (78,3 εκατ. δολάρια).

Οι πωλήσεις στη διάρκεια της περιόδου αυξήθηκαν 21% στις 15,74 δισ. κορόνες από τις 12,96 δισ. κορόνες πριν από ένα χρόνο.

Η SSAB ανακοίνωσε ότι τα βελτιωμένα κέρδη αποδίδονται κυρίως στις θετικές επιδόσεις της SSAB Europe μέσω αυξημένων αποστολών και τιμών, και μιας υψηλής και σταθερής παραγωγής.

Για το β΄ τρίμηνο, η SSAB ανακοίνωσε πως περιμένει η ζήτηση να είναι υψηλή στη Βόρεια Αμερική τόσο από τα κέντρα εξυπηρέτησης χάλυβα όσο και από τους τελικούς πελάτες. Επίσης η ζήτηση στην Ευρώπη αναμένεται να είναι καλή, πρόσθεσε.