Το Ηνωμένο Βασίλειο προέβη σε δωρεά ύψους €8,000 προς τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ).
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΑ, με την τελευταία δωρεά η συνολική οικονομική συνεισφορά της Βρετανίας ανέρχεται σε €305,000 τα τελευταία 11 χρόνια.
 
Αυτή η δωρεά στο πρόγραμμα της ΔΕΑ συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της για ταυτοποίηση και επιστροφή όσο το δυνατόν περισσότερων σορών αγνοουμένων, ώστε αν δοθεί ένα τέλος στην αβεβαιότητα που κυριαρχεί σε τόσες πολλές οικογένειες για τόσα πολλά χρόνια, προστίθεται.
 
Μέχρι στιγμής 865 αγνοούμενοι και από τις δύο κοινότητας της Κύπρου έχουν ταυτοποιηθεί και τα οστά τους έχουν παραδοθεί στις οικογένειές τους για να ταφούν.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ