Του Σωκράτη Ιωακείμ 

Τα καθήκοντα του νέου Περιφερειακού Διευθυντή Δικτύου Καταστημάτων Λευκωσίας της Ελληνικής Τράπεζας ανέλαβε ο κ. Δημήτρης Σπαρσής στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης που επιτελείται στον Οργανισμό.

Ο κ. Σπαρσής εντάχθηκε στο διευθυντικό δυναμικό της Ελληνικής Τράπεζας πριν από δύο χρόνια αναλαμβάνοντας ως επικεφαλής των ασφαλιστικών εργασιών της Τράπεζας για τις εταιρείες Παγκυπριακή Ασφαλιστική και Hellenic Alico Life. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο κ. Δημήτρης Σπαρσής κατέχει εμπειρία 22 ετών στον τραπεζικό τομέα, σε θέσεις όπως Διευθυντής Υπηρεσίας Μάρκετινγκ, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων, Διευθυντής Καταστήματος και Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής. Προηγουμένως εργάστηκε στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Ως ομιλητής, έχει συμμετάσχει σε σειρά συνεδρίων για θέματα μάρκετινγκ και πωλήσεων και έχει προεδρεύσει σε αρκετά από αυτά, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.