Η Εταιρία Merit ΧΑΕΠΕΥ συνεχίζει την παροχή υπηρεσιών Ειδικής Διαπραγμάτευσης επι των κοινών εισηγμένων μετοχών της Viohalco S.A.

Σε σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι η Merit ΧΑΕΠΕΥ έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρία  με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η Merit ΧΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί της μετοχής της εταιρίας  VIOHALCO S.A.". Για την υπηρεσία αυτή η MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.  θα λαμβάνει από την εκδότρια αμοιβή.

2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω Εταιρία έχει διάρκεια ενός (1) έτους.