Στην πρόσληψη επενδυτικής τράπεζας ως σύμβουλο για την αξιοποίηση της συμμετοχής του στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προχωράει το ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, ο σύμβουλος, που θα είναι επενδυτική τράπεζα ή εταιρεία, θα παράσχει χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στο ΤΑΙΠΕΔ. Ακόμη θα πρέπει να παράσχει εναλλακτικούς τρόπους επένδυσης και να υποδείξει την κατάλληλη χρονική στιγμή για την έναρξη της διαδικασίας.

Ταυτόχρονα, η παράταση για 20 χρόνια της σύμβασης παραχώρησης, που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, εκτιμάται ότι καθιστά πιο ελκυστική, επενδυτικά, το ποσοστό (30%) που διαθέτει το ΤΑΙΠΕΔ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Σημειώνεται ότι τον ΔΑΑ ελέγχουν το Ελληνικό Δημόσιο (25%), το ΤΑΙΠΕΔ (30%), το καναδικό ασφαλιστικό ταμείο PSP Investments (40%) και ο όμιλος Κοπελούζου (5%).