των Yasse El-Shimy και Anthony Dworkin

Η σημερινή πολιτική της Ευρώπης προς την Αίγυπτο κυριαρχείται από τις άμεσες ανησυχίες μετανάστευσης και τις εμπορικές ευκαιρίες. Αλλά αυτή η κοντόφθαλμη προσέγγιση προσφέρει νέα οφέλη και παραβλέπει τους κινδύνους της σημερινής κατεύθυνσης της Αιγύπτου.

Η κατάσταση ασφάλειας στην Αίγυπτο επιδεινώνεται, με τις τρομοκρατικές οργανώσεις να επεκτείνουν την εμβέλειά τους και να ξεκινούν κύμα επιθέσεων εναντίον των Κοπτών Χριστιανών. Την ίδια στιγμή, η πολιτική καταστολή έχει ενταθεί, οδηγώντας κάποιους νέους Ισλαμιστές προς τη βία καθώς οι ειρηνικές οδοί για πολιτική έκφραση είναι κλειστές.

Ενώ ο πρόεδρος Sisi έχει προχωρήσει σε καθυστερημένες οικονομικές μεταρρυθμίσεις ετών, είναι απαραίτητη πιο βαθιά και πιο διαρθρωτική αλλαγή για να προσφέρει στους Αιγύπτιους ευκαιρίες και να αυξήσει το επίπεδο διαβίωσης.

Η ΕΕ θα πρέπει να απομακρυνθεί από αυτή την στενή της προσέγγιση της συνεργασίας με την Αίγυπτο μόνο σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Θα πρέπει επίσης να προάγει το κράτος δικαίου, τις οικονομικές ευκαιρίες, την πιο αποτελεσματική ασφάλεια και τα πολιτικά δικαιώματα στην Αίγυπτο. Για να γίνει αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην οικονομικό-κοινωνική ανάπτυξη της Αιγύπτου, επαναπροσδιορίζοντας το διάλογο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και περιορίζοντας τις χειρότερες υπερβολές της πολιτικής καταστολής.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ: http://www.ecfr.eu/publications/summary/egypt_on_the_edge_how_europe_can_avoid_another_crisis_in_egypt_7298