Η δημιουργία αποθεματικού με κονδύλια ύψος έως και 19 δισ. ευρώ, η επιτυχής έκδοση νέων ομολόγων που προγραμματίζεται για τους προσεχείς μήνες και η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, είναι οι τρεις παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε καθαρή έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα προσαρμογής.

Αυτό εξηγεί ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και αναλύει τους πρόδρομους δείκτες που θα επηρεάσουν την έξοδο της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.