Λανθασμένη αίσθηση έχει η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ότι το οφειλόμενο ποσό από €3.000  έως και 50.000  διαιρείται με το 120 για τη μηνιαία καταβολή, με μόνη προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο 50.

Ο φοροτεχνικός κ. Παναγιώτης Παντελης μιλώντας στο Capital T.V φωτίζει όλα τα θολά σημεία της ρύθμισης του εξωδικαστικού συμβιβασμού και εξηγεί τι πραγματικά ισχύει.