Πηγή: Capital

Την ανάγκη ονομαστικής αύξησης του ΑΕΠ προκειμένου να αποφευχθούν νέα μέτρα, τονίζει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου μιλώντας στο Capital T.V.

Σημειώνει ότι, την μέχρι τώρα ανάκαμψη της οικονομίας καρπώνονται κυρίως οι ξένες επιχειρήσεις και οι μεγάλες αλυσίδες και προσθέτει ότι, χρειάζεται ένα νέο μείγμα οικονομικής πολιτικής με κομματική συναίνεση.