Πηγή: Capital

Ακίνητα "αγνώστου ιδιοκτήτη" σε 111 περιοχές σε όλη την Ελλάδα κινδυνεύουν να περάσουν στο ελληνικό Δημόσιο!

Πρόκειται για ακίνητα τα οποία οι ιδιοκτήτες τους δεν τα δήλωσαν στο Κτηματολόγιο, για οποιοδήποτε, συχνά ανυπαίτιο, λόγο ή τα δήλωσαν με σοβαρά σφάλματα.

Όπως εξηγεί ο δικηγόρος κ. Αναστάσιος Βάππας η σχετική νομοθεσία προβλέπει αποζημίωση των ιδιοκτητών που θα χάσουν την περιουσία τους από τη διαδικασία αυτή, αλλά στον προϋπολογισμό του Κράτους δεν προβλέπεται κανένα σχετικό κονδύλι, πράγμα που σημαίνει ότι πρακτικά δεν υφίσταται ούτε η δυνατότητα αποζημίωσης. ​​