Πηγή: Capital

Πρακτικές συμβουλές για την ένταξη στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού δίνει ο φοροτεχνικός κ. Ηλίας Χατζηγεωργίου.

Αναφέρεται στις προϋποθέσεις ένταξης, στο τεχνικό μέρος της διαδικασία, τα δικαιολογητικά αλλά και τα πιθανά προβλήματα που θα απασχολήσουν τους ενδιαφερόμενους.