Η PwC Κύπρου ανακοινώνει την έκδοση του νέου φορολογικού οδηγού για το 2018. Ο πρακτικός οδηγός με τίτλο "Φορολογικές Πληροφορίες 2018 - Κύπρος", παρουσιάζει τη γενική εικόνα του φορολογικού συστήματος της χώρας και αποτελεί πλούσια πηγή γενικής πληροφόρησης για την έγκαιρη και αποτελεσματική φορολογική συμμόρφωση και προγραμματισμό των νομικών και φυσικών προσώπων. 

Το περιεχόμενο του νέου οδηγού βασίζεται στην ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία και πρακτική και περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες αλλαγές στις άμεσες και έμμεσες φορολογικές νομοθεσίες. Πρόκειται για την 26η έκδοση του φορολογικού οδηγού από την PwC Κύπρου, η οποία διατίθεται στην Αγγλική γλώσσα, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Ρωσικά. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι δεν υποκαθιστά την εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή.

Σε δηλώσεις του ο κ. Στέλιος Βιολάρης, Συνέταιρος Συμβουλευτικών Φορολογικών Υπηρεσιών στην PwC Κύπρου, σχολίασε: "Η χρησιμότητα του νέου φορολογικού οδηγού της PwC έγκειται στο ότι παρέχει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στις πιο πρόσφατες εξελίξεις του φορολογικού συστήματος της Κύπρου. Μέσα από τον οδηγό είναι δυνατή η διαμόρφωση της συνολικής εικόνας για το ρυθμιστικό πλαίσιο που επηρεάζει όσους δραστηριοποιούνται στην χώρα ή θέλουν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες".

Ο οδηγός "Φορολογικές Πληροφορίες 2018 - Κύπρος" είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα www.pwc.com.cy