Συντελεστές και κανόνες από 157 χώρες με μια ματιά. 

Η PwC έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεσή της με τίτλο "Παγκόσμια Φορολογική Ανασκόπηση – Εταιρική Φορολογία 2017/18", που αποτελεί την πιο πρόσφατη συνολική παρουσίαση των συντελεστών και κανόνων εταιρικής φορολογίας ανά το παγκόσμιο. 

Με δεδομένο ότι οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο στοχεύουν στην ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας αλλά και στην αύξηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων, η έκθεση αυτή προσφέρει στους επαγγελματίες του κλάδου πρόσβαση στους πιο πρόσφατους φορολογικούς συντελεστές, καθώς και σε άλλες σημαντικές πρόνοιες της φορολογικής νομοθεσίας 157 χωρών περιλαμβανομένου και της Κύπρου. 

Συγκεκριμένα η έκθεση περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία και παραθέτει βασικές πληροφορίες για τον εταιρικό φόρο, τις φορολογικές αφαιρέσεις, τη φορολογία ομίλων, τις πιστώσεις και τα κίνητρα, τις παρακρατήσεις φόρου, την έμμεση φορολογία αλλά και τη φορολογική διαχείριση. 

Σε δηλώσεις του ο Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών του δικτύου της PwC, Colm Kelly, ανέφερε πως "σε όλο τον κόσμο, τα φορολογικά συστήματα εξελίσσονται συνεχώς. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούνται ενήμερες για όλες τις πτυχές της φορολογικής συμμόρφωσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η συνεχής αύξηση του ενδιαφέροντος για πρόσβαση σε διαδικτυακή πληροφόρηση που παρατηρείται κάθε χρόνο, αποδεικνύει τη σημασία της εύκολης πρόσβασης, για ιδιώτες και επιχειρήσεις, στις πιο πρόσφατες πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι επαγγελματίες μας".

Η έκθεση η οποία διατίθεται δωρεάν, περιλαμβάνει 157 ανασκοπήσεις χωρών με δεδομένα που ξεπερνούν τις 2,700 σελίδες, καλύπτοντας χώρες από την Αλβανία μέχρι τη Ζιμπάμπουε και συντάχθηκε από τοπικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα φορολογίας της PwC. Αξίζει να αναφερθεί πως, η περσινή διαδικτυακή έκδοση είχε τα υψηλότερα επίπεδα επισκεψιμότητας, με περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια επισκέψεις, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 40% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.