Η Ancoria Insurance Public Ltd ανακοίνωσε τις αποδόσεις των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων της για το δεύτερο τρίμηνο του 2017, οι οποίες ήταν πολύ ικανοποιητικές. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία συνεχίζουν να καταγράφουν θετικές αποδόσεις από την έναρξη λειτουργίας τους το 2016, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. 


Τα συνταξιοδοτικά ταμεία της Ancoria Insurance σχεδιάζονται σε συνεργασία με διακεκριμένους επενδυτικούς οίκους για να καλύπτουν διάφορα επενδυτικά προφίλ, παρέχοντας παγκόσμια διασπορά ανάμεσα σε διαχειριστές κεφαλαίων, γεωγραφική κατανομή αλλά και επενδυτικές κατηγορίες. 

Τα εν λόγω ταμεία παρέχονται μέσω των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών σχεδίων Ancoria Pension Plan και Ancoria Provident Plan, τα οποία απευθύνονται στις ανάγκες και στους στόχους της κάθε επιχείρησης και του κάθε εργαζομένου. Η Ancoria Insurance διαχειρίζεται σήμερα συνταξιοδοτικά ωφελήματα ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων διαφόρων εταιρειών στην Κύπρο.  

Μάθετε περισσότερα

Το Συνταξιοδοτικά Σχέδια της Ancoria Insurance διέπονται από τον Κλάδο VII του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου 38(I)2016: Κλάδος Διαχειρίσεως Ταμείων Ομαδικής Συνταξιοδοτήσεως.