Η ερεύνα "Δείκτης Ετοιμότητας Αλλαγής" KPMG 2017, έχει μόλις δημοσιευθεί. Στόχος της έρευνας είναι η κατάταξη 136 χωρών με βάση την ικανότητα τους να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται σε βαρυσήμαντες βραχυπρόθεσμες αλλαγές, όπως είναι αυτές των  φυσικών καταστροφών,  αλλά και μακροπρόθεσμες αλλαγές όπως είναι οι δημογραφικές, οικονομικές, κοινωνικές αλλά και τεχνολογικές αναβαθμίσεις σε μια χώρα. 

Ο δείκτης παρέχει πληροφορίες σχετικά με το που ιδανικά θα έπρεπε η κυβέρνηση μιας χώρας να επικεντρωθεί προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα για τον επικείμενο αυξανόμενο ρυθμό των παγκόσμιων αλλαγών. Οι τομείς επικέντρωσης, διαχωρίζονται σε 3 κατηγορίες: των επιχειρήσεων, της κυβέρνησης αλλά και της κοινωνίας των πολιτών.  

Τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας είναι άκρως ενδιαφέροντα, αφού διαφαίνεται ότι χώρες της Ευρώπης κυριαρχούν στην πρώτη δεκάδα. Για πρώτη χρονιά φέτος, η Ελβετία κατατάχτηκε στην πρώτη θέση της λίστας, αντικαθιστώντας τη Σιγκαπούρη, η οποία κατείχε την πρώτη θέση το 2013 και το 2015. Οι εντατικές προετοιμασίες για το Brexit, έχουν επίσης συμβάλει στο να συμπεριληφθεί και το Ηνωμένο Βασίλειο στην κορυφαία δεκάδα. Οι ΗΠΑ από την άλλη πλευρά,  παρόλο που δεν ανήκουν ανάμεσα στους ηγέτες του φετινού δείκτη, φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενες αφού βελτίωσαν σημαντικά την κατάταξη τους, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. 

Ορισμένες χώρες αποδείχτηκαν ετοιμότερες να διαχειρίζονται την αλλαγή από άλλες και αυτό οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των ικανοτήτων των χωρών στους τομείς της διακυβέρνησης,  της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των επιχειρήσεων. 

Καταληκτικά, τα αποτελέσματα της έρευνας μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι χώρες υψηλότερου εισοδήματος βρίσκονται γενικά σε καλύτερη θέση να ανταποκριθούν σε οποιεσδήποτε βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες αλλαγές που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα φυσικών καταστροφών αλλά και τεχνολογικών και πολιτικοοικονομικών προσαρμογών. 

Για πρόσβαση στην πλήρη ερεύνα, επισκεφθείτε το ακόλουθο σύνδεσμο: kpmg.com/changereadiness

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Αναστασία Ελευθερίου
KPMG Ltd
aeleftheriou@kpmg.com